Política de Privacitat

De conformitat amb l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, posem en el seu coneixement que aquesta empresa tractarà, mitjançant fitxer informàtic, les dades facilitades per vostè, amb la finalitat de dur a terme tasques de gestió de l’empresa. La resposta o formalització d’ aquests formularis té caràcter voluntari. En qualsevol moment vostè podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades a BP CONSULTORS S.C.C.L., C/ Soler i Palet num 22, 2n 1a. 08225, Terrassa – Barcelona.

ca