Comptabilitat

El Departament Comptable de la nostra firma, li estalvia temps i esforç a l’hora de realitzar el manteniment dels seus llibres.
A més a més conta amb l’actualització i experiència sobre aquesta matèria, ja sigui per a Societats mercantils, Cooperatives, Associacions o Empresaris individuals.

Els Nostres serveis específics, són els següents:

  • Assessorament general en matèria comptable.
  • Planificació i posada en marxa de comptabilitats.
  • Comptabilitat d’empreses en Estimació Directa.
  • Comptabilitat d’empreses en Estimació Directa Simplificada.
  • Confecció de Llibres de Comptabilitat.
  • Balanços de Situació i Explotació.
  • Legalització de Llibres de Comptabilitat.
  • Confecció i presentació dels Comptes Anuals.
  • Supervisió i comprovació de les comptabilitats portades directament des de l’empresa,incluint si és el cas controls Tècnic-Comptables o Auditories internes.
ca