Assessoria Fiscal

El Nostre Departament Fiscal els assessora mitjançant una planificació i supervisió de la correcta aplicació de les obligacions legals, alhora que els representa davant els organismes oficials. Ens encarreguem del cumpliment de totes les declaracions tributàries de l’empresa, associació, i de vosté como a particular.

El fet de ser una cooperativa ens agermana amb la feina associativa, aixó comporta un bon coneixement dels nostres problemes fiscals.

És per aixó que us oferim els següents serveis:

 • Estudiem i calculem per a vosté aprofitant totes les aventatges fiscals mitjançant un seguiment constant:
  • Impost de la Renda i Patrimoni de les Persones Físiques.
  • Impost sobre Societats.
  • Impost de Successions i Donacions.
 • Confeccionem i elaborem les diferents declaracions fiscals:
  • Impost sobre Societats i pagaments a compte.
  • Impost sobre la Renda i Patrimoni i pagaments a compte.
  • Declaracions d’IVA.
  • Operacions intracomunitaries.
  • Declaració de IAE (impost sobre Activitats Econòmiques).
  • Tributs locals.
  • Declaració de clients i proveïdors davant l’Agència Tributària.
  • Declaracions de retencions de capital, treball i lloguer.
  • Altes, modificacions i baixes censals.
 • Resposta a requeriments d’Hisenda i interposició de recursos.
 • Asistència i representació a Inspeccions fiscals.
ca