Departament Jurídic

Aquesta àrea reforça al reste de seccions de la nostra firma, assessorant mercantilment a l’empresa en diferents vessants, segons les seves necessitats, així prestem serveis tals com:

 • Constitució de Societats, Estatuts, Reglaments i Memòries.
 • Libres d’Actes, Socis.
 • Comptes Anuals.
 • Assessorament Mercantil (Juntes de Socis, Impugnació d’acords, Contenciosos Intersocietaris).
 • Confecció de contractes mercantils (compra-venda, permuta, lloguer, prèstecs, etc.).
 • Informes comercials i financers de Societats.
 • Reclamacions d’impagats.

Al mateix temps volem prestar un servei individualitzat per a solventar contenciosos civils o laborals que puguin esdevenir a nivell particular, per exemple:

 • Assessorament i tràmits en operacions de compra-venda, arrendaments, hipoteques.
 • Assessorament i tràmits d’herències i donacions.
 • Certificats de l’Administració, de la Seguretat Social i de Registres Civils.
 • Recursos i Contenciosos.
 • Separacions, divorcis i nulitats matrimonials.
 • Acomiadaments.
 • Judicis de faltes.
ca