Cooperativisme

La nostra Societat ofereix tots els serveis jurídics necessaris per al bon funcionament de les Cooperatives de Treball Associat, sempre guardant la filosofia de l’associació al treball.

Serveis com els que detallem a continuació:

  • Constitució i legalització de la Cooperativa.
  • Elaboració d’Estatuts Socials.
  • Adaptacions i transformacions de la Societat.
  • Confecció del Llibre d’Actes.
  • Acords socials.
  • Assistència a Assemblees.
  • Capitalització de Prestacions per Desocupació.
  • Informes comercials i financers sobre Societats
  • Contractes mercantils.
ca