Assessoria Laboral

La constant modificació de la legislació laboral existent junt a la contínua evolució dels convenis col·lectius i de les diferents obligacions formals, unida a la complexitat de decisió de quin és el contracte més adequat per cada lloc de treball fa necessari un assessorament específic en aquest camp.

Per aixó nosaltres li assessorem a les seves relacions laborals i realitzem les gestions i declaracions necessaries a fi i efecte de cumplir amb les disposicions legals vigents en cada moment.

Buch-Padrós consultors els ofereix al respecte els següents serveis:

  • Altes inicials d’Empreses. Apertures de centres de treball.
  • Inscripcions i altes de treballadors.
  • Contractes de treball y Pròrrogues. Subvencions i bonificacions.
  • Gestió de nòmines i de la Seguretat Social (TC1, TC2, autònoms, etc.)
  • Incapacitat Temporal, Invalidesa i Jubilacions.
  • Contenciosos laborals, CMAC.
  • Inspeccions laborals, Recursos i Reclamacions.
  • Prevenció de Riscos Laborals.
ca