Assegurances

La nostra firma els ofereix un ampli ventall d’assegurances, tant per a l’empresa com per a vostè de forma particular.

Avuí pensem que no ens pot passar cap contratemps, fins que aquest es produeix, moment en el qual actua l’assegurança contractada.

Assegurances per a cobrir qualsevol eventualitat:

  • Responsabilitat Civil General
  • Combinats Petita i Mitjana Empresa
  • Combinats del comerç
  • Combinats de la llar
  • Accidents Individuals
  • Vida i Jubilació
  • Automòbils: R.C. i tot risc
  • Comunitats de propietaris
ca